ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

ZPRÁVA O STAVU STUDIA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ ŽENY VE VELKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI. REFLEXE V ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLOVENSKÉ HISTORIOGRAFII

(Report on the State of Research of the Legal Status of Women in the Great Moravian Society. Reflection in the Czech, Moravian, and Slovak Historiography)

Abstract: The article deals with the research of the legal status of women in early medieval Slavic, especially in Great Moravian society and with its state and reflection in the Czech, Moravian, and Slovak historiography.

Authors: Havlíková, Lubomíra

DOI: 10.17846/CL.2013.6.1.46-68

Publication order reference: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc.; Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Valentinská 1; 110 00 Praha 1, Česká republika; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Source: Konštatínove listy, 2013, vol. 6, number: 1, pages: 46-68 (PDF file)

Key words: GENDER STUDIES, WOMAN, SLAVONIC LAW, GREAT MORAVIAN LAW, BYZANTINE LAW, BYZANTINE STUDIES, HISTORY, HISTORIOGRAPHY, GREAT MORAVIA, CONSTANTINE-CYRILLUS, METHODIUS

Language: CZECH